» Products » EVEREST 45

EVEREST 45

Mixed phosphate

Phụ gia thực phẩm EVEREST 45 dùng trong công nghệ chế biến thủy sản và thực phẩm với các ưu điểm:

  • Giúp sản phẩm có định mức thu hồi tốt.
  • Giữ cho cơ thịt săn chắc.
  • Giữ nước tốt trong quá trình lưu kho và rã đông.
  • Giúp sản phẩm không biến màu trong quá trình bảo quản.
  • Giữ được mủi vị tự nhiên của sản phẩm.